Koppelingen:
Vorig artikel: INGEVLEESD Volgend artikel: INGEWAND

INGEVOLGE

Woordsoort: vz.

Modern lemma: ingevolge

voorz.
De uitdr. in gevolge als koppeling gebezigd in den zin van in gevolge van (zie bij GEVOLG, B, 2, b), Dl. IV, 1981).
Naar aanleiding van, op grond van, overeenkomstig (het genoemde).
Aenghesien dat den selven De Baij in faulte bleef van te dienen sijn contradictien inghevolghe de voorseijde ordonnantien,   Cost. v. Brugge 2, 643 [1727].
Om hem, ingevolge myn stervenden Vaders bevel, … den mynen te noemen,   WOLFF en DEKEN, Leev. 7, 308 [1785].
Het … leger werd, ingevolge reeds gegeven bevelen, in twaalf vendels verdeeld,   CONSC. 1, 317 b [ed. 1867].
Ingevolge de verordening van zijn schipper, ging hij … naar boord, om enz.,   MULDER, J.F. 1, 77 [1857].
Voor dit huwelijk moest ingevolge de bepalingen van 1747 … de toestemming van de Staten … worden gevraagd,   DE BEAUFORT, Geschiedk. Opst. 1, 185 [1892].
Ingevolge de bevelen van H. M. de Koningin.   poëem WNT
—  Gevolgd door een 2den nv.
Ingevolge deezer beginzelen,   Verv. op WAGEN. 22, 5.
Aanm. Aangezien van de uitdr. in gevolge van (dikwijls geschreven ingevolge van), in Dl. IV t. a. pl. geen voorbeelden zijn medegedeeld, mogen er enkele hier eene plaats vinden.
Alle lotingen ende deylingen van goeden de weezen competeerende … zullen moeten geschieden voor schepenen dezer stad … ingevolge van verscheyden ordonnantiën daerop gemaekt,   Cost. v. Brussel 1, 270 [1657].
Ingevolge van uwe laatste beveelen zende UE. per Schipper N., En suite, en conséquence de vos derniers ordres (enz.),   MARIN.
Wy zyn gewoon … om elkander zonder complimenten te behandelen. Aan die gewoonte wil ik my houden; ingevolge daarvan zeg ik u, dat enz.,   WOLFF en DEKEN, Leev. 1, 169 [1784].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1910.