Koppelingen:
Vorig artikel: PROBLEMATISCH Volgend artikel: PROCEDEEREN

PROCÉDÉ

Woordsoort: znw.(o.)

Modern lemma: procedé

znw. onz., mv. 's. Uit fr. procédé.
1.  Handelwijze, stappen die men in een bepaalde aangelegenheid neemt of kan nemen. Thans niet meer in gebruik.
Waren de procédés jegens den Paus eens vruchteloos uitgeput geweest, (dan) had zij (de familie De R.) bewilligd in het trouwen op Pruissisch of Fransch grondgebied,   FALCK, Br. 241.
+2.  Werkwijze, methode, behandeling.
Een woord-artist heeft even als een schilder zijn eigen procedé,   V. EEDEN, Stud. 1, 22 [1887].
Naar natuurbeschrijving streeft de letterkunde der vijftiende eeuw niet. … men (geeft) de uiterlijke omstandigheden weer, zooals een gevoelige plaat ze opneemt. Van een bewust litterair procédé is daar geen sprake,   HUIZINGA, Herfsttij³ 421.
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1940.