Koppelingen:
Vorig artikel: VERKRICHTEN Volgend artikel: VERKRIJGELIJK

VERKRIJGBAAR

Woordsoort: bnw.

Modern lemma: verkrijgbaar

bnw. Van den stam van verkrijgen met -baar (VII). Niet in Mnl. W. Verkrijgbaar wordt vanaf SEWEL [1727] in de wdb. aangetr. — De bet. is in haar algemeenheid: te verkrijgen, verkregen kunnende worden.
1.  In aansl. bij verkrijgen, 8): onverlangd, ongevraagd te krijgen.
Wat hoeftmen om een mond vol bróód een vórst te moeyen? Geen armoe, geldzucht drukt, genoeghsaem nodruft voed, Die licht verkrijghbaar is. men slóóft om overvloed,   SPIEGHEL 6 [c. 1610].
+2.  In aansl. bij verkrijgen, 6): te krijgen na aanvraag bij wie erover te beschikken heeft.
3.  In aansl. bij verkrijgen, 2): realiseerbaar, te verwezenlijken.
Ik (zal) … geeven zodanige proefneemingen, die men my binnen kort zal gelieven voortestellen, wanneer zy my slegts van eenig belang voorkomen, en met verkrygbaaren toestel kunnen genomen worden,   Verh. Teyler's Tw. Gen. 4, IX [1786].
De straf moet op de misdaad volgen, anders is geene zedelijke orde verkrijgbaar,   R.G.P. 46, 210 [1830].
Ik meene mij stellig te herinneren, dat … deze twee (gewraakte) hoofdbepalingen der 24 artt. niet slechts te Londen in Augustus 1833, maar nog in Mei 1834 verkrijgbaar waren,   46, 22 [1841].
4.  In aansl. bij verkrijgen, 3): (gemakkelijk) beetgepakt, gegrepen kunnende worden, grijpbaar. W.g.
Terwijl de hand, tot ontwikkeling van de achterpoot in de knie-geleding (van het kalf in de baarmoeder) gelegd zijnde, meer op de onderhand dan op die geleding zelve werkt, zoo kan de eerste, door de … verkregen ruimte en door de meêgeving der baarmoeder, te gemakkelijker uit hare plaats bewogen, en dus voor de hand verkrijgbarer worden,   BERKHEY, N.H. 7, 261 [1808].
+5.  In aansl. bij verkrijgen, 1): door eenige inspanning, werkzaamheid e.d. verworven kunnende worden.
Afl.Verkrijgbaarheid. 1°. Het verkrijgbaar (5) zijn.
  SEWEL [1727 ].
2°. Mogelijkheid tot het verkrijgen. In de aanh.: mogelijkheid van inning.
Dat het middel op het kleinzegel veeleer is een object van handel of monopolie, en dus op verschillende eenvoudige wijzen, welke alle slechts de verkrijgbaarheid betreffen, kan worden geincasseerd,   R.G.P. 6, 554 [1804].
3°. Het verkrijgbaar (2, b, α) zijn; beschikbaarheid op de markt.
Ik (gevoelde) de levendigste spijt, dat deze voortreffelijke verhandelingen niet door algemeener verkrijgbaarheid, van algemeener nut mogten zijn,   IMMERZEEL voor LUBLINK, Verh. 2, II [1833].
Belgiën … schrijft zóóveel in de Nederlandsche taal, dat de gemakkelijke verkrijgbaarheid der boeken eene wenschelijke en belangrijke zaak is,   THIJM in Briefw. Consc. 1, 361 [1851].
De regel is dat verdeling van arbeid gunstig werkt op de soort en de verkrygbaarheid van 'n produkt,   MULTATULI 5, 175 [1871].
4°. Datgene wat verkrijgbaar is, wat verkregen kan worden.
  HOLTROP [1801 ].
Samenst.Verkrijgbaarstelling (2, b, α).
Of een … catalogus, welke geen andere strekking heeft dan om een te houden veiling aan te kondigen, de verkrijgbaarstelling der in dien catalogus opgenomen boeken aankondigt,   Verz. BEETS [Leiden, 1912].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1983.